Om oss
Om Rudi Kompetansesenter
Rudi Kompetansesenter

Om Rudi Kompetansesenter

Tilstede i øyeblikket,
rustet for fremtiden

Rudi Kompetansesenter AS er et privat veiledningsfirma som holder til på Gjøvik. Selskapet ble stiftet i 2017 og har siden bistått både barn, unge og voksne med ulike sosiale problemstillinger - både privatpersoner og bedrifter. Vi har kontor i Gjøvik sentrum, men tilbyr også våre tjenester online via løsninger som telefon, Zoom, Skype, chat, etc.


Selskapet ble opprettet fordi vi så et klart behov for en aktør med mer skreddersydde løsninger for hver enkelt person. Vi kaller det personlig veiledning. Mange har gitt uttrykk for at offentlige etater ikke løser problemene deres på en god måte. Vårt mål er å styrke barn, ungdom og voksnes evne til livsmestring. Vi har nå drevet på i 6 år og har fått gode tilbakemeldinger gjennom denne tiden. Vi gleder oss til fortsettelsen!


Vi er opptatt av å tilpasse veiledningen til din unike situasjon, og å ta deg på alvor uansett hvor store eller små utfordringene dine virker. Våre klienter er i alle aldre, og alle livsfaser. Her er du velkommen uansett om du trenger en time for å få utløp for frustrasjon og ha noen som lytter, eller om du vil jobbe systematisk med hverdagsutfordringer. Vårt arbeid bygger på teoretiske fundamenter, men veiledningen foregår med en praktisk tilnærming. Vi jobber både forebyggende og problemløsende.

 

Våre veiledere har en bred faglig bakgrunn med både utdannelse og erfaring. Dette gjelder fagområder som blant annet: familieterapi, psykologi og mental helse, ulik type veiledning og kommunikasjon, sosial- og spesialpedagogikk, Mindfulness, økonomi og ledelse.


Ta kontakt dersom du har spørsmål til oss - vi bistår deg gjerne!


Vi har dessverre ingen offentlige tilskudd, og har dermed ingen redusert egenandel. 

Verdier i vårt arbeid

Helhetlig menneskesyn

 

Mennesket erfarer verden gjennom tanker, følelser og kropp. Tanker og følelser påvirker hvordan vi har det, og styrer også valg vi gjør i livet.

Kroppens signaler gir oss verdifull informasjon som det er viktig å lytte til.

Best vekst og utvikling oppnås når man tar hensyn til alle dimensjonene, og dette inngår naturlig i våre veiledninger og kurs.

 

Livskompetanse

 

Vi tror at alle mennesker ønsker å leve gode liv og at de har nødvendige ressurser til å klare det. Av og til trenger man imidlertid hjelp til å finne og styrke disse. Økt livskompetanse består i å endre fastlåste holdninger, tilegne seg ny kunnskap og utvikle relevante ferdigheter. Dette gjør at du lettere kan ta vare på deg selv i nåtid og bli mindre sårbar for de påkjenningene du utsettes for i fremtiden. Vi vil hjelpe deg i denne prosessen.

 

Bidragsyter for fellesskapet

 

Et samfunn vil stadig stå overfor ulike utfordringer. I dagens samfunn sliter mange mennesker med psykiske helseplager, ensomhet og press av ulike slag. Mange faller utenfor skole- og arbeidsliv fordi de ikke mestrer faglige krav og sosiale ferdigheter. Vårt kompetansesenter vil være en aktiv og profesjonell samfunnsdeltaker som skal arbeide for at alle skal være inkludert og leve gode liv.