Om oss

Om Rudi Kompetansesenter

Tilstede i øyeblikket,
rustet for fremtiden

Vårt mål er å styrke barn, ungdom og voksnes evne til livsmestring.

 

Vi har kontor i Gjøvik sentrum, men tilbyr også våre tjenster online via løsninger som telefon, Skype, chat, etc.

 

Våre veiledere har utdanningsbakgrunn og erfaring innen flere fagområder: familieterapi, psykologi og mental helse, veiledning, sosial- og spesialpedagogikk, kommunikasjon, Mindfulness, økonomi og ledelse

Verdier i vårt arbeid

Helhetlig menneskesyn

 

Mennesket erfarer verden gjennom tanker, følelser og kropp. Tanker og følelser påvirker hvordan vi har det, og styrer også valg vi gjør i livet.

Kroppens signaler gir oss verdifull informasjon som det er viktig å lytte til.

Best vekst og utvikling oppnås når man tar hensyn til alle dimensjonene, og dette inngår naturlig i våre veiledninger og kurs.

 

Livskompetanse

 

Vi tror at alle mennesker ønsker å leve gode liv og at de har nødvendige ressurser til å klare det. Av og til trenger man imidlertid hjelp til å finne og styrke disse. Økt livskompetanse består i å endre fastlåste holdninger, tilegne seg ny kunnskap og utvikle relevante ferdigheter. Dette gjør at du lettere kan ta vare på deg selv i nåtid og bli mindre sårbar for de påkjenningene du utsettes for i fremtiden. Vi vil hjelpe deg i denne prosessen.

 

Bidragsyter for fellesskapet

 

Et samfunn vil stadig stå overfor ulike utfordringer. I dagens samfunn sliter mange mennesker med psykiske helseplager, ensomhet og press av ulike slag. Mange faller utenfor skole- og arbeidsliv fordi de ikke mestrer faglige krav og sosiale ferdigheter. Vårt kompetansesenter vil være en aktiv og profesjonell samfunnsdeltaker som skal arbeide for at alle skal være inkludert og leve gode liv.

 

Veibeskrivelse

Rudi Kompetansesenter Kart

Kontakt oss

Telefon
E-post
Kontor

(+47) 483 92 073

Ibsens gate 7, 2821 Gjøvik

Følg oss på Facebook og Instagram

© Copyright. All Rights Reserved.

Tilgjengelighet telefon

Mandag - Fredag:       09.00 - 21.00

Lørdag:                        12.00 - 16.00

Søndag:                       18.00 - 20.00

 

Mail og SMS: Vi svarer innen 24 timer