Om oss

Om Rudi Kompetansesenter

 

Vi er et veiledningsfirma som har vår hovedaktivitet i Gjøvik Kommune, men vi tilbyr også tjenester til våre nabokommuner.

 

Kompetansesenteret jobber med personlige, sosiale og pedagogiske problemstillinger. Vårt mål er å styrke barn, ungdom og voksnes evne til livsmestring.

 

Rudi Kompetansesenter tilbyr både individuell veiledning, gruppebaserte opplegg, online coaching, kurs og foredrag.

 

Våre veiledere har utdanningsbakgrunn og erfaring innen flere fagområder: familieterapi, psykisk helse, veiledning, sosial- og spesialpedagogikk, kommunikasjon, Mindfulness, økonomi og ledelse.

 

 

 

Vi ser frem til å samarbeide med deg - ta kontakt for en uforpliktende samtale

 

"Tilstede i øyeblikket -

rustet for fremtiden"

Verdier i vårt arbeid

Helhetlig menneskesyn

 

Mennesket erfarer verden gjennom tanker, følelser og kropp. Tanker og følelser påvirker hvordan vi har det, og styrer også valg vi gjør i livet.

Kroppens signaler gir oss verdifull informasjon som det er viktig å lytte til.

Best vekst og utvikling oppnås når man tar hensyn til alle dimensjonene, og dette inngår naturlig i våre veiledninger og kurs.

 

Livskompetanse

 

Vi tror at alle mennesker ønsker å leve gode liv og at de har nødvendige ressurser til å klare det. Av og til trenger man imidlertid hjelp til å finne og styrke disse. Økt livskompetanse består i å endre fastlåste holdninger, tilegne seg ny kunnskap og utvikle relevante ferdigheter. Dette gjør at du lettere kan ta vare på deg selv i nåtid og bli mindre sårbar for de påkjenningene du utsettes for i fremtiden. Vi vil hjelpe deg i denne prosessen.

 

Bidragsyter for fellesskapet

 

Et samfunn vil stadig stå overfor ulike utfordringer. I dagens samfunn sliter mange mennesker med psykiske helseplager, ensomhet og press av ulike slag. Mange faller utenfor skole- og arbeidsliv fordi de ikke mestrer faglige krav og sosiale ferdigheter. Vårt kompetansesenter vil være en aktiv og profesjonell samfunnsdeltaker som skal arbeide for at alle skal være inkludert og leve gode liv.

 

Klikk på kartet for veibeskrivelse

Kontakt oss

(+47) 483 92 073

Ibsens gate 7, 2821 Gjøvik

Følg oss på Facebook og Instagram

Tilgjengelighet telefon

 

 

Mandag - Fredag: 09.00 - 21.00

Lørdag: 12.00 - 16.00

Søndag: 18.00 - 20.00

 

Mail og SMS: Vi svarer innen 24 timer

© Copyright. All Rights Reserved.